Trainers Martin Castel en Gerhard van der Kolk

Voor deze nieuwsbrief hebben we twee trainers gevraagd hun mening te geven over het Ondernemershuis. Daarna stellen de zeer gepassioneerde trainers zich graag aan u voor. Wij geven Martin en Gerhard graag hiervoor de ruimte en bevelen deze heren van harte bij u aan!

Trainers aan het woord

Via WS bedrijf ‘’ De Welplaat’’ te Spijkenisse zijn Martin en ik in contact gekomen met ‘’ Het Ondernemershuis’’ (OH). Na ons eerste bezoek aan de gastdames Ina Tramper en Nel  van ’t Hof werd snel duidelijk dat het  OH een fantastische locatie is om trainingen te geven. De keuze uit  verschillende zalen qua grootte en opstellingen is groot. Erg opvallend is de flexibiliteit die we hebben ervaren, m.b.t.  allerlei zaken omtrent de training en catering. Naast de enorme gastvrijheid, de goede verzorging, tijdens de trainingen, was ook de  lunch fantastisch goed geregeld.

Het ‘’OH’’ heeft ervoor gezorgd dat al onze trainingen goed werden ontvangen door de deelnemers, niet alleen door hun diensten, betrouwbaarheid en flexibiliteit. De waarde, die we allemaal hebben ervaren, zit in de enorme gastvrijheid en warmte die de gastdames van het OH uitstralen.

We kunnen het OH dan ook zeer warm aanbevelen.

Martin Castel  & Gerhard van der Kolk

Even voorstellen in 1 minuut,

Wij zijn Gerhard van der Kolk 53 jaar en Martin Castel 51 jaar.

De specifieke ervaringen die wij als militair bij verschillende defensie organisaties hebben opgedaan in leiderschap, coachen en begeleiden van mensen en hun teams in alle omstandigheden, heeft ons vele inzichten gegeven hoe te werken in en met top teams .

Alweer een aantal jaren trainen wij ondernemers en medewerkers van bedrijven buiten Defensie (bv: Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, DHL Global Forwarding,  Atlant Groep Helmond  en de Welplaat Spijkenisse)

Wij nemen ze mee in onze visie op leiderschap, in deze visie staat de medewerker en zijn ontwikkelingsniveau centraal. Ook begeleiden wij teams in hun eigen ontwikkeling, dit op onze eigen unieke wijze. Door het binnen de training toepassen van ervaringsleer, zowel op individueel als op teamverband,  krijgen de deelnemers naast zelfinzicht ook inzicht in de onderlinge teamverhoudingen en elkaars kunnen. Dit alles maakt dat zowel het individu als totale team, vanuit een intrinsieke motivatie, met wederzijds respect en vertrouwen, effectiever en loyaler wordt.

Tevens zijn wij aangesloten bij de orde van beroepstrainers NOBTRA .

 • In de Trainer NOBTRA® ontmoet u:
  een gesprekspartner met verstand van leren en gedrag;
  een specialist in communicatie, zowel praktisch als theoretisch;
  een didacticus die weet hoe mensen leren en dat kan stimuleren;
  een begeleider die groepsprocessen begrijpt, stuurt en benut;
  een professional die bij én blij blijft in zijn vak.

De NOBTRA toetst op al deze criteria voor erkenning als Trainer NOBTRA®.

Met een Trainer NOBTRA® weet u wie u in huis haalt.

Door een zorgvuldige intake met de opdrachtgever, waarbij de klantvraag centraal staat, leveren wij maatwerk. Maatwerk betekent voor ons dat we rekening houden met de vorm waarin we oefeningen en activiteiten doen om zo doelmatig mensen iets te laten ervaren en vervolgens hierop te reflecteren (veelal op interactie en bestaansniveau). Onze trainingen zijn laagdrempelig mede door  woordkeuze, praktijkgerichtheid en casuïstiek. We leggen de focus in het begin van de training op het in contact komen met deelnemers. Vanuit deze aansluiting creëren we een veilige en open leersituatie, waarin de deelnemers uitgenodigd worden naar zichzelf en naar elkaar te kijken (reflecteren op eigen en gezamenlijk handelen).

Onze trainingen in woorden;
Plezier, Uitdagen , Ervaren , Leerzaam, Leuk, Respect en Vertrouwen

                                                                 

                                                        Leren moet leuk zijn!

                                                Ervaren is leren en onthouden.

 

Gerhard van der Kolk                                                                    Martin Castel

Sr-Trainer, Coach/Teamcoach                                                      Sr-Trainer, Coach/Teamcoach

vdktraining@gmail.com                                                                mc-training@xs4all.nl